The middleman educates the examination appropriation teaching material of 2013 teacher Xing job advertisements in Shanxi:Educate comprehensive knowledge of theory a this [primary school ] (attach 50 dollars coupon+on-line test+video frequency CD) (Chinese edidion) Pinyin: zhong ren jiao yu 2013 shan xi sheng jiao shi zhao pin kao shi zhuan yong jiao cai : jiao yu li lun zong he zhi shi yi ben tong [ xiao xue ] ( fu 50 yuan dai jin quan + zai xian ce shi + shi pin guang pan )

List Price: $ 28.36

Price:

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Powered by Yahoo! Answers